เวอร์ชั่นเต็ม: งานพระราชทานเพลิงศพเจ้าศรีจงกล ณ เชียงใหม่ 05-07-2552

SUWANSRI 1-9-2009 10:40

งานพระราชทานเพลิงศพเจ้าศรีจงกล ณ เชียงใหม่ 05-07-2552

ก่อนตี้จะมาดูภาพประวัติศาสตร์การจัดศพเจ้านายฝ่ายเหนือในเมืองกอกนี้ ข้าเจ้าในนามชมรมคนฮักผาสาทต้องขอขอบคุณรูปภาพและคำบรรยายทั้งหมดจาก ครอบครัวของเจ้าศรีจงกล ณ เชียงใหม่ และตี้สำคัญต้องขอขอบคุณอ้ายเขมรัฐ ซึ่งอ้ายเขมรัฐเปิ้นได้มอบรูปทั้งหมดและหนังสืออนุสรณ์แก่ตั๋วข้าเจ้าฮื้อนำมาลงยังเวปไซด์ส่งสการแห่งนี้ ถ้าบ่มีอ้ายเปิ้นเฮาคงจะบ่ได้หันภาพประวัติศาสตร์ชุดนี้ สำหรับอ้ายเขมรัฐเปิ้นเป๋นผู้ดูแลและเรียบเรียงเรื่องหนังสืออนุสรณ์งานศพเจ้าศรีจงกล ณ เชียงใหม่ ซึ่งข้าเจ้าจะขอนำเรื่องราวตี้ได้เรียบเรียงจากหนังสืออนุสรณ์นี้มากล่าวประกอบในกระทู้ครั้งนี้ต่อไป จะใดแล้วทางชมรมต้องขอไหว้สาขอบคุณทุกๆ ท่านเป๋นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ตวยเจ้า

เจ้าศรีจงกล ณ เชียงใหม่ เกิดเมื่อวันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2472 ปีมะเส็ง เป๋นธิดาคนที่ 7 ในเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยแก้วมุงเมือง ณ เชียงใหม่) กับเจ้าเรณูวรรณา ณ เชียงใหม่ มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกั๋น 9 คนคือ
1.เจ้าอุบลรัตน์ ณ เชียงใหม่ (วายชนม์)
2.เจ้าวัฒนา โชตนา (ณ เชียงใหม่) (วายชนม์)
3.เจ้าอาภรณ์ สุวรรณสิงห์ (ณ เชียงใหม่) (วายชนม์)
4.คุณหญิงเจ้าฉมชบา วรรณรัตน์ (ณ เชียงใหม่) (วายชนม์)
5.เจ้าวรรณา ณ เชียงใหม่ (วายชนม์)
6.เจ้าสมสกุล ณ เชียงใหม่ (วายชนม์)
7.เจ้าศรีจงกล ณ เชียงใหม่ (เจ้าของประวัติ)
8.เจ้าทิพย์สมาตย์ ณ เชียงใหม่
9.เจ้าอำภา นวพันธุ์ (ณ เชียงใหม่)

เจ้าศรีจงกล ณ เชียงใหม่ มีบุตร-ธิดา 3 คนคือ
1.นายมนตรี อินทราวุธ สมรสกับ นางพรรณประภา มีบุตร 1 คนคือ ดร.มนต์ทิพย์ภา จุฑารสกุล
2.นางพรทิพย์ บุศยอังกูร มีบุตร-ธิดา 2 คน คือ นางปานทิพย์ บูรณกานนท์ และนายพรฤทธิ์ บุศยอังกูร
3.นางสุวิมล สุวรรณโภชน์ สมรสกับ นพ.รังสรรค์ สุวรรณโภชน์ มีบุตร-ธิดา 2 คน คือนายพอล ฐิติสรรค์ (สุวรรณโภชน์) และนางสาวซาร่าห์ ศิริไพลิน (สุวรรณโภชน์)

SUWANSRI 1-9-2009 11:18

กล่าวถึงเจ้าพ่อเจ้าแม่

ขออู้เรื่องเจ้าบุรีรัตน์(แก้วมุงเมือง) และเจ้าเรณูวรรณา ณ เชียงใหม่ เจ้าพ่อเจ้าแม่ของเจ้าศรีจงกล ณ เชียงใหม่

เจ้าบุรีรัตน์ (แก้วมุงเมือง) เป๋นบุตรคนที่ 3 ของเจ้าดวงทิพย์ และเจ้าแม่คำแสน เจ้าดวงทิพย์เป๋นบุตรคนที่ 10 ของเจ้าราชวงศ์มหาพรหมคำคง เจ้าราชวงศ์มหาพรหมคำคงเป๋นราชบุตรคนที่ 9 ของเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น เจ้าหลวงองค์ ที่ 3 เจ้าแก้วมุงเมืองเกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2411 ปีมะโรง เมื่อปี 2461 เจ้าบุรีรัตน์(แก้วมุงเมือง) ได้สมรสกับเจ้าหญิงเรณุวรรณา ณ เชียงใหม่ บุตรีของเจ้าราชวงศ์ (เจ้าชมชื่น ณ เชียงใหม่) กับเจ้าหญิงกรรณิกา ณ เชียงใหม่ ซึ่งเจ้าหญิงเรณุวรรณามีศักดิ์เป๋นหลานเจ้าบุรีรัตน์ เจ้าเรณุวรรณาเมื่อแต่งงานกับเจ้าบุรีรัตน์(แก้วมุงเมือง) แล้วมีบุตรธิดา รวมกั๋น 9 คน หญิง 7 คน ชาย 2 คน (กล่าวไว้ข้างต้น) ซึ่งบุตรธิดาทุกคนเกิดในอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (แก้วมุงเมือง) ทุกคน (ปัจจุบันเป๋นโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง)

[[i] แก้ไขล่าสุด SUWANSRI เมื่อ 1-9-2009 11:22 [/i]]

SUWANSRI 1-9-2009 11:29

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (แก้วมุงเมือง) สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2461 ซึ่งเป๋นปีที่เจ้าบุรีรัตน์(แก้วมุงเมือง) ได้สมรสกับเจ้าหญิงเรณุวรรณา ณ เชียงใหม่ ขณะนั้นเจ้าบุรีรัตน์ (แก้วมุงเมือง) อายุได้ 50 ปี และเจ้าหญิงเรณุวรรณามีอายุ 24 ปี บุตรธิดาทั้ง 9 คน เกิดในอาคารคุ้มแห่งนี้ ซึ่งคุ้มแห่งนี้เจ้าศรีจงกล ณ เชียงใหม่ก่อเคยอาศัยอยู่เมื่อครั้งยังเป๋นเด็กเจ้า

SUWANSRI 1-9-2009 11:55

รูปเจ้าศรีจงกล ณ เชียงใหม่ ตอนสาว ๆ

เจ้าศรีจงกลในวัยเยาว์เติบโตในคุ้มเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ จนแต่งงานมีครอบครัว มีบุตร-ธิดาจึงได้ย้ายมาอยู่ในกรุงเทพ ตามเจ้าพี่ที่ใกล้ชิดที่รักและผูกพันมากที่สุดคือ คุณหญิงเจ้าฉมชบา วรรณรัตน์

เจ้าศรีจงกลเมื่อวัยสาวเป็นหญิงที่งดงามมากจนเป็นที่เลื่องลือกันไปทั่ว เจ้าศรีฯ รักความสวยงาม แต่งกายสวยงามอยู่ตลอดเวลา และรักความเป็นระเบียบอย่างมาก ไม่ชอบความเศร้าโศก เจ้าศรีจะจัดบ้านเอง เป็นแม่บ้านการเรือน มีฝีมือในการเย็บปักถักร้อย เรื่องการครัวเจ้าศรีก็เป็นหนึ่ง สามารถประกอบอาหารได้ทั้งอาหารภาคเหนือ อาหารไทยภาคกลาง และอาหารต่างชาติได้อร่อยเป็นเลิศ

[[i] แก้ไขล่าสุด SUWANSRI เมื่อ 1-9-2009 11:56 [/i]]

SUWANSRI 1-9-2009 11:58

เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 มิ.ย 2552 เจ้าศรีฯ หมดลมอย่างสงบ สิริอายุได้ 79 ปี 11 เดือ

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า เจ้าศรีจงกล ณ เชียงใหม่ ได้กราบถวายบังคมทูลลาถึงแก่กรรม เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2552 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และได้พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

พร้อมกันนี้พระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ ในครั้งนี้ตวย นำความปลื้มปิติมายังทุกคนในครอบครัวหาที่สุดมิได

[[i] แก้ไขล่าสุด SUWANSRI เมื่อ 2-9-2009 13:41 [/i]]

SUWANSRI 1-9-2009 12:27

พวงหรีดจากเจ้านายฝ่ายเหนือ เจ้านายเมืองกอก และบริษัทห้างร้านต่างๆ

[[i] แก้ไขล่าสุด SUWANSRI เมื่อ 1-9-2009 12:28 [/i]]

SUWANSRI 1-9-2009 12:28

ต่อเจ้า

SUWANSRI 1-9-2009 12:52

พิธีบำเพ็ญกุศลศพเจ้าศรีจงกล ณ เชียงใหม่

บรรยากาศคืนสุดท้ายเจ้า

SUWANSRI 1-9-2009 12:54

วันงานพระราชเพลิงศพ ช่วงเจ๊ามีเทศนาธรรม 1 กัณฑ์ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ และถวายเพลเจ้า

SUWANSRI 1-9-2009 12:56

ช่วงบ่ายประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลในศาลาเก็บศพเจ้า ก่อนตี้จะอัญเชิญหีบศพสู่เมรุเผาศพ

SUWANSRI 1-9-2009 13:02

เมื่อพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จสิ้นในศาลาบำเพ็ญบุญ หรือศาลาเก็บศพ จากนั้นก่อได้เคลื่อนหีบศพสู่เมรุเพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเจ้า จะหันว่าพิธีก๋านต่างๆ นั้นทำแบบภาคกลางหมดเลยเจ้า มีการจุดธูปและถือรูปนำหน้าศพ และโลงศพนั้นวางไว้บนแท่นรูปพยานาค

SUWANSRI 1-9-2009 13:04

เมื่อขบวนเคลื่อนศพมาถึงยังเมรุแล้ว ตามทำเนียมภาคกลางจะมีก๋านเวียนเมรุ 3 รอบก่อนตี้จะนำโลงศพขึ้นไปตั้งรอประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ

SUWANSRI 1-9-2009 13:07

ชั่วอึดใจไฟพระราชทานก่อมาถึง ญาติพี่น้องของเจ้าศรีจงกล ณ เชียงใหม่ ยืนรอรับหีบเพลิงพระราชทาน เจ้าหน้าที่นำหีบเพลิงพระราชทานขึ้นไปตั้งไว้ยังเมรุ

[[i] แก้ไขล่าสุด SUWANSRI เมื่อ 1-9-2009 13:36 [/i]]

SUWANSRI 1-9-2009 13:09

ช่วงนี้คงจะเป๋นช่วงอ่านหมายรับสั่ง ประวัติผู้ถึงแก่กรรม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

SUWANSRI 1-9-2009 13:16

ถอดผ้าไตรมหาบังสุกุล 1 ชุด และพระสงฆ์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล

SUWANSRI 1-9-2009 13:18

ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระสงฆ์ 4 รูปสวดหน้าไฟ

SUWANSRI 1-9-2009 13:22

พิธีเผาหลอกเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปแล้ว ต่อไปก่อเป๋นก๋านเตรียมเผาจริงผ่องเจ้า ผู้ที่ได้รับหน้าที่ยกโลงศพเจ้าศรีจงกล ณ เชียงใหม่สู่เตาเผาศพ จากนั้นจึงประกอบพิธีเผาจริง

SUWANSRI 1-9-2009 13:23

วางดอกไม้จันทน์ ปิดประตูเตาเผา เป็นเสร็จพิธีทั้งหมด

SUWANSRI 1-9-2009 13:28

ขอปิดท้ายด้วยรูปแห่งความทรงจ๋ำรูปนี้เจ้า

สำหรับอัฐิของเจ้าย่าศรีจงกล ณ เชียงใหม่ ทราบมาว่าต๋อนนี้ได้นำมาจุไว้ตี้วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป๋นตี้เรียบร้อยแล้ว จุในกู่ของเจ้าบุรีรัตน์(แก้วมุงเมือง)กับเจ้าเรณุวรรณา จุไว้ตี้เดียวกับกู่ของเจ้าป้อเจ้าแม่ ซึ่งหมายถึงท่านได้ปิ๊กคืนสู่พระนครเชียงใหม่ นพบุรีศรีนครปิงแล้ว อันเป๋นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านเมื่อครั้งเยาว์วัย

สำหรับข้อมูลทั้งหมดถ้ามีอันใดขาดตกบกพร่อง ข้าเจ้าสุวรรณศรีสันคอกช้างขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวเจ้า สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า สัสดีเจ้า

kala 1-9-2009 13:59

อนิจจตา ทุกขา อนัตตตา   สู่สุคติเน้อ
หน้า: [1] 2
เวอร์ชั่นเต็ม