เพิ่มหัวข้อใหม่

กระดานสนทนางานศพ & ปราสาทศพ

    ชื่อกระทู้ โดย ตอบกลับ/ดู โพสล่าสุด
ѡش I
  พระราชทานเพลิงศพและประชุมเพลิงศพบุคคลสำคัญทั่วราชอาณาไทย ปี 2558   1 2 SUWANSRI 15-12-2014 11 / 5815 15-8-2015 08:54 โดย SUWANSRI
  เชิญร่วมสมทบทุนยอดสังฆทานในงานประชุมเพลิงศพพระครูปัญญาวัฒนคุณ วัดนาคนิมิตร ไฟลล์แนบ SUWANSRI 16-12-2014 4 / 1842 26-1-2015 11:21 โดย SUWANSRI
  สำหรับสมาชิกที่ไม่สามารถเข้าชมเวปได้ admin 11-5-2010 3 / 3317 9-10-2010 09:15 โดย SUWANSRI
กระทู้
  งานปอยล้อลากผาสาท(ตึ๊ดเหลิม) พระวิริยะ วิริโย วัดทรายมูลพม่า 30-08-2558 ไฟลล์แนบ   1 2 New SUWANSRI 1-9-2015 13 / 126 1-9-2015 14:31 โดย SUWANSRI
  ประชุมเพลิงศพพระจันตา จนฺทสาโร ส.น.น้ำโค้ง น่าน 24-08-2558 ไฟลล์แนบ New วรรณา 29-8-2015 1 / 149 1-9-2015 11:18 โดย SUWANSRI
  งานทำบุญสตตมวาร(ปิดศพ) พระอธิการคำมูล อริยวํโส วัดสันทราย 27-08-2558 ไฟลล์แนบ SUWANSRI 27-8-2015 3 / 228 27-8-2015 14:15 โดย SUWANSRI
  รูปภาพการจัดศพพระอธิการคำมูล อริยวํโส วัดสันทราย ต.หนองแก๋ว อ.หางดง ไฟลล์แนบ SUWANSRI 20-8-2015 1 / 393 22-8-2015 10:43 โดย SUWANSRI
  พระอินสนธ์ อินทสโร วัดน้ำดิบหลวง มรณภาพ ไฟลล์แนบ SUWANSRI 20-8-2015 0 / 205 20-8-2015 16:47 โดย SUWANSRI
  ม.ล.จงจิตต์ ศุขสวัสดิ์ ถึงแก่กรรมแล้ว SUWANSRI 20-8-2015 0 / 231 20-8-2015 16:45 โดย SUWANSRI
  งานทำบุญสตตมวาร(ปิดศพ) พระครูสุวรรณปริยัติโกวิท วัดบวกครกน้อย 16-08-2558 ไฟลล์แนบ SUWANSRI 20-8-2015 2 / 306 20-8-2015 16:37 โดย SUWANSRI
  ประชุมเพลิงศพหลวงตาเถิง อภิธมฺโม วัดหลวง จ.น่าน 17-08-2558 ไฟลล์แนบ วรรณา 17-8-2015 4 / 329 19-8-2015 10:13 โดย SUWANSRI
  พระอาจารย์บุญถึง กุสโล วัดถ้ำปากเปียง มรณภาพแล้ว SUWANSRI 18-8-2015 0 / 362 18-8-2015 11:01 โดย SUWANSRI
  พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีศพ คุณย่าจำปี อินทะพันธุ์ ณ.คริสต์จักรธรรมประทีป ไฟลล์แนบ pirisa 17-8-2015 2 / 341 18-8-2015 10:46 โดย SUWANSRI
  หลวงพ่อพระพีระศักดิ์ ปญฺญาวิลาโส วัดหนองเจดีย์ มรณภาพ SUWANSRI 25-7-2015 1 / 610 28-7-2015 11:58 โดย SUWANSRI
  เจ้าเดชา ณ ลำปาง ต.จ. ถึงแก่กรรมแล้ว SUWANSRI 1-7-2015 1 / 1215 17-7-2015 08:44 โดย SUWANSRI
  ม.ร.ว.รมณียฉัตร (ดิศกุล) แก้วกิริยา ถึงแก่กรรมแล้ว ไฟลล์แนบ SUWANSRI 17-7-2015 1 / 905 17-7-2015 08:40 โดย SUWANSRI
  เจ้าอัมรา (สิโรรส) ฟองศรี ถึงแก่กรรม SUWANSRI 17-7-2015 0 / 598 17-7-2015 08:33 โดย SUWANSRI
  พระครูอาทรธรรมรักษ์ วัดศรีชุม มรณภาพ ไฟลล์แนบ SUWANSRI 24-6-2015 2 / 863 11-7-2015 15:58 โดย SUWANSRI
  พระอธิการสมบูรณ์ จารุธมฺโม(ตุ๊ปู่กัน) อดีตเจ้าอาวาสวัดเชตวัน มรณภาพ ไฟลล์แนบ SUWANSRI 26-6-2015 2 / 864 6-7-2015 09:41 โดย SUWANSRI
  สิ้นเจ้ากีรณา ณ ลำพูน หลานสายตรงพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ SUWANSRI 29-6-2015 2 / 1141 3-7-2015 08:29 โดย SUWANSRI
เพิ่มหัวข้อใหม่
แสดง เลือกประเภท