เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

พระธรรมวิมลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มรณภาพ

พระธรรมวิมลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มรณภาพ

พระธรรมวิมลมุนี (ประเสริฐ ญาณวโร/บุญเฟื่อง) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) มรณภาพ 6 โมงเย็น 09 น. อาทิตย์ 14 เมษายน 56 ด้วยโรคชรา ที่ ร.พ.เทพธารินทร์ กรุงเทพฯ พระเดชพระคุณเกิดที่ อ.เมือง พิจิตร 17 ก.ย.2478 อายุ 77 ปี พรรษา 57 ศิษย์เอกพระมงคลทิพยมุนี (เมี้ยน ปภสฺสโร) วัดโพธิ์ หรือหมอโรคกระดูก (หมอเทวดา) มีพิธีรดน้ำศพ บ่ายโมง อังคาร 16 เม.ย.56 ณ วัดโพธิ์ ท่าเตียน กรุงเทพฯ
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันครับ

ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันครับ

TOP

คราวก่อนพระธรรมวิมลโมลี คราวนี้พระธรรมวิมลมุนี ขอพระคุณสู่จั้นฟ้ามหาเนรปานครับ
ฮักในวัฒนธรรมฅนเมือง

TOP

ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในปีเดียวกับ พระธรรมวิมลโมลี อีกด้วย

TOP

น้อมไหว้สาจิตวิญญาณท่านเจ้าคุณ ครับ

ไหวัสาเน้อ ครับ หยั่งมาหล่นไป ใกล้เคียงกั๋นแต้ว่าน่ะ รับพัตร ชั้นธรรม พร้อมกัน ก็มามรณภาพ ใกล้เคียงกันอีกนะ
น่าใจหายแต้ ๆ เน๊าะ พระเถระ ชั้นผู้ใหญ่ มาล้มหายต๋ายจากไป นักแก เน๊าะ

TOP

พระธรรมวงศมุนี วัดไผ่ล้อม พระธรรมวิมลโมลี วัดชลประธานฯ แล้วก่อมาต่อด้วยพระธรรมวิมลมุนี ผู้ช่วยฯวัดพระเชตุพนฯ น่าใจ๋หายแต๊ว่าเจ้า ปี๋นี้รู้สึกว่าจั้นธรรมจะมรณภาพติดต่อกั๋นเลยน่อเจ้า

ท้ายสุดขอหลวงพ่อท่านสู่สวรรค์จั้นฟ้ามหาเนรปานเจ้า
รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

โกศโถ พระธรรมวิมลมุนี อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเจ้าคณะเหนือ

โกศโถ พระธรรมวิมลมุนี อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเจ้าคณะเหนือ
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

งดงามเจ่นล้ำเจ้า ถ้ามีโอกาสคงจะได้ไปกราบศพท่านซักครั้งเจ้า
รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

กำหนดการ

พระราชทานเพลิงศพพระธรรมวิมลมุนี(ประเสริฐ ญาณวโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
วันเสาร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2556

รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่