เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

งานพระราชทานเพลิงศพและงานประชุมเพลิงศพพระสังฆาธิการ ปี 2555

งานพระราชทานเพลิงศพและงานประชุมเพลิงศพพระสังฆาธิการ ปี 2555

สำหรับกระทู้นี้เปิดขึ้นมาเพื่อที่สมาชิกเราจะได้ลงประกาศงานส่งสการตานคาบพระสังฆเจ้าว่ามีตังใดผ่อง จากนั้นข้าเจ้าจะได้นำมาร้อยเรียงว่ามีงานส่งสการตานคาบพระสังฆเจ้าต๋ามวันเวลาที่ท่านได้แจ้งไว้อย่างใดผ่อง ขอเป๋นงานตั้งแต่เดือน ก.ย 2554 - ปี๋ 2555 เน่อเจ้า ส่วนกระทู้อันเก่าปี๋ 2554 นั้นข้าเจ้าได้กดกระทู้ฮื้อตกไปแล้วเจ้า เฮามาเริ่มกั๋นใหม่ ไหว้สาเจ้า

เอาลงเต้าตี้มีคนแจ้งเน่อเจ้า
พฤ 15 ก.ย 2554 อดีตเจ้าอาวาสวัดก้อยืน ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน
ส 17 ก.ย 2554 พระอนันต์ ปัญญาวโร อายุ 82 ปี พรรษา 27 อดีตพระลูกวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ศ 30 ก.ย 2554 หลวงปู่บุญมี  สิริปุญโญ  อายุ 95 พรรษา 14 อดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดดอยงาม  ต.เวียงห้าว  อ.พาน  จ.เชียงราย
อา 9 ต.ค 2554 หลวงตาอภิเทพ อภิเทโว อายุ 83 ปี พรรษา 21 อดีตพระลูกวัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ศ 14 ต.ค 2554 พระถวัลย์ ถาวโร อายุ 63 พรรษา 1 อดีตพระลูกวัดป่าเหมือด ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
ส 15 ต.ค 2554 พระสมศักดิ์  ขนฺติโก อายุ 52 ปี พรรษา 1 อดีตพระลูกวัด วัดเพลงวิปัสนา  กรุงเทพฯ นำศพมาบำเพ็ญกุศล  ณ วัดห้วยหลวงเหนือ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
ส 15 ต.ค 2554 พระอธิการเดช สุจิตฺโต อายุ 77 พรรษา 12 อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามงคล(ท่าเลอ)ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน
อา 16 ต.ค 2554 พระอธิการบุญมาก สํวโร อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน
อา 16 ต.ค 2554 อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองร่อง ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย
จ 17 ต.ค 2554 พระบุญจันทร์  กิตฺติปญฺโญ  อายุ ๖๙ พรรษา ๕ อดีตพระลูกวัดทันใจ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
ส 22 ต.ค 2554 พระภานุกรณ์ ปิยธมโม อดีตรองเจ้าอาวาสวัดเข้าหมู่ (หนองยาง) ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
ศ  28 ต.ค 2554 พระอธิการสุคำ  อายุ 67 ปี พรรษา  27 อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งป่าแดด ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ศ 28 ต.ค 2554 พระอธิการพวนศรี อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
ส 29 ต.ค 2554 พระครูภัทรธรรมโกศล อดีตรองเจ้าคณะ อ.เมือง และเจ้าอาวาสวัดพระร่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
ส 29 ต.ค 2554 พระครูจิรายุวัฒนคุณ (หลวงพ่อพิเชษฐ์ จิรายุโก) อายุ 86 พรรษา 65 อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ส 29 ต.ค 2554 พระอธิการแสวง อติธมฺโม อายุ 67 พรรษา 37 อดีตเจ้าอาวาสวัดวังทอง ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ส 29 ต.ค 2554 พระนิกร ปุญญกาโม อายุ 35 พรรษา 15อดีตพระลูกวัดแพะก้อม  ต.เมืองปาน อ. เมืองปาน จ.ลำปาง
ส 29 ต.ค 2554 พระลูกวัดป่าเหว ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ศ 4 พ.ย 2554 พระอธิการเล็ก มหาปุญฺโญ อายุ 84 พรรษา 20 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุยอยหงส์ ต.หนองแดง อ.เเม่จริม จ.น่าน
จ 7 พ.ย 2554 หลวงพ่อเมฆ ฐิตธมฺโม  อายุ 77 พรรษา 25 อดีตพระลูกวัดปงอ้อ ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย
ส 12 พ.ย 2554 พระจันทร์ ธมฺมธโร อายุ 69 ปี พรรษา 7 วัดพระธาตุแสงแก้วมณีธรรม(ดงสะต๊าก)ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
พฤ 17 พ.ย 2554 ตุ๊ลุงปี๋ อดีตพระลูกวัดบ้านบวก ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน  
ส 19 พ.ย 2554 พระไชยยศ ชยฺยโส ศูนย์พุทธธรรมหน่อฮ่อ ติดศูนย์วิชาทหาร รด.หน่อฮ่อ ถนนคันคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อา 20 พ.ย 2554 พระครูสังวราภิมณฑ์ (ครูบาคำ สํวโร) อายุ 93 พรรษา 71 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีดอนตัน ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
อา 27 พ.ย 2554 พระแหลม สิริธมฺโม อายุ 81 พรรษา 8 อดีตพระลูกวัดปรางค์ อ.ปัว จ.น่าน จะทำการฌาปนกิจศพ ณ ฌาปนสถานบ้านปรางค์ อำเภอปัว
อา 27 พ.ย 2554 พระอธิการปัญญา ปิยธมฺโม อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองคำ  ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ส 17 ธ.ค 2554 พระครูอุปถัมภ์นันทคุณ (อินแสง ถาวโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดหลับมืนไตย ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน
อา 18 ธ.ค 2554 พระครูถาวรสุตโสภณ (พระมหามงคลศิริ ป.ธ. 3) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
อา 18 ธ.ค 2554 พระครูญาณธรรมธาดา เจ้าคณะ อ.ฮอด และเจ้าอาวาสวัดอินทาราม ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
พฤ 22 ธ.ค 2554 หลวงพ่อลี สีลสมฺปนฺโน อายุ 78 พรรษา 52 อดีตที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อ.ลอง จ.แพร่
พฤ 22 ธ.ค 2554 หลวงปู่ญาโณ ปสาโท อายุ 101 ปี พรรษา 31 พระลูกวัด วัดแม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
อา 25 ธ.ค 2554 พระครูสุวรรณถิรคุณ (คำปัน ชมพู ) อายุ 85 พรรษา 66 อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะ อ.เวียงชัย และเจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
อา 25 ธ.ค 2554 พระอธิการถวิล  ถาวโร อายุ  80 พรรษา 15 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเบ็งสกัด(วัดแก้ม)ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน  
พฤ 29 ธ.ค 2554 พระครูสุทินวรสาร (วิจิตร  อชิโต) อดีตเจ้าคณะ ต.สันติสุข และเจ้าอาวาสวัดสันกอตาล ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
พฤ 29 ธ.ค 2554 หลวงพ่อเมืองแก้ว อุตฺตโร อายุ 63 พรรษา 9 พระลูกวัดวัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ส 7 ม.ค 2555 พระครูอดุลย์ปุญญาภิรมย์ (ครูบาผัด ปุญฺญกาโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวฝาย อ.ทุ่งเสลี่ยม  จ.สุโขทัย
อา 8 ม.ค 2555 พระครูรัตนวรวิมล (ครูบาน้อย รตนปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดกู่เรือง (กู่เส้า) ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน
อา 8  ม.ค 2555 พระครูประโชติคุณาทร(ครูบาอุปนะ)  อายุ 94 พรรษา 74 อดีตเจ้าอาวาสวัดบง ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
อ 10 ม.ค 2555 พระครูสารธรรมนิวิฐ อดีตเจ้าคณะ ต.เชียงแรง และเจ้าอาวาสวัดดอนไชย ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
อา 15 ม.ค  2555 พระครูมนูญนันทกิจ (ประเสริฐ ธมฺมวโร) อายุ 59 พรรษา 39 อดีตเจ้าคณะตำบลม่วงตึ๊ดกิตติมศักดิ์ และเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
อา 15 ม.ค 2555 พระครูอมรธรรมประยุต อายุ 89 พรรษา 69 อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ และเจ้าอาวาสวัดแม่ริม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
พฤ 19 ม.ค 2555 ตุ๊แป๊ด อดีตพระลูกวัดเหมืองแดง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
ส 21 ม.ค 2555 หลวงปู่ครูบาแก้วมา อธิวํโส อายุ 91 ปี พรรษา 46 อดีตเจ้าอาวาสวัดดงคีรีชัย(ดงนั่ง) อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
อา  22 ม.ค 2555 พระครูวินัยธรสุมน สุปญฺโญ อายุ 73 ปี พรรษา 53 อดีตเจ้าอาวาสวัดธงสัจจะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
ส 28 ม.ค 2555 วัดสี่เเยกสมเด็จ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ (นกหัสดีลิงค์ ร้านจีระเดชศิลป์)
อา 29 ม.ค 2555 พระครูศีลพิลาส (ครูบาจั๋นแก้ว) อายุ 84 พรรษา 64 อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะ ต.หารแก้ว และเจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง  ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
อา 29 ม.ค 2555 พระอธิการวรกานต์ สิรินฺธโร อายุ 57 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดนาจลอง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
จ 30 ม.ค 2555 พระครูประภัศรธรรมาภรณ์ (จันทร์สิงห์ ปภัสสโร)อายุ 66 พรรษา 29 อดีตเจ้าคณะ ต.ผางามเขต 1 และเจ้าอาวาสวัดร่องห้า ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ส 4 ก.พ 2555 พระครูใบฎีกากำธร กิตฺติโสภโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแขม (สันคอกช้าง) ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ส 4 ก.พ 2555 พระครูสุทธิเขมาภินันท์ อายุ 64 พรรษา 52 อดีตเจ้าคณะ ต.แม่ใส และเจ้าอาวาสวัดบ่อแฮ้ว ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา
ส 4 ก.พ 2555 พระครูบุญกิจสุนทร (บุญเลื่อน ติลโก) อายุ 81 พรรษา 61 อดีตเจ้าคณะตำบลในเวียง เขต 1 และเจ้าอาวาสวัดพระเนตร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
อา  5 ก.พ 2555 พระครูบุญวัฒนากร อดีตเจ้าคณะ ต.แม่โป่ง-แม่ฮ้อยเงิน และเจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
อา 5 ก.พ 2555 พระครูวิมลศีลนิวิฐ (พระครูศรีบุ  กลฺยาณรโต) ณ ลำปาง อายุ 74 พรรษา 54 อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองห้าตะวันออก ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ส 11 ก.พ 2555 พระครูบุญเมือง กลฺลยาโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่สัน ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ส 11 ก.พ 2555 พระครูมงคลวิฑิต (ทอง ถาวโร) อายุ  86 พรรษา  54 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีปิงเมือง ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ส 11 ก.พ 2555 พระครูอมรธรรมาภิรัต (ครูบาดวงทิพย์) อายุ 95 อดีตเจ้าคณะ อ.ป่าแดด และเจ้าอาวาสวัดป่าแงะเมืองชุม ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
ส 11 ก.พ 2555 พระอธิการอินปั๋น สุภทฺโท อดีตเจ้าอาวาสวัดหล่ายใหม่ ต.ออย เขต ๒ อ.ปง จ.พะเยา
อา 12 ก.พ 2555 พระครูอาทรพรหมคุณ (ครูบาไลย์ พรฺหมสโร) อายุ 84 พรรษา 64 อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะ อ.แม่ทา และเจ้าอาวาสวัดทากาศ ต.แม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน
อ 14 ก.พ 2555 หลวงตาปั๋น  ปญฺญาวุฑฺโฒ อดีตเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมหนองฮ่าง อดีตเจ้าอาวาสวัดช้างหิน(ห้วยปู่ย้าง) ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดสันผักแค ต.ม่วงคำ  อ.พาน จ.เชียงราย
อา 19 ก.พ 2555 พระอธิการรณรงค์ กตกิจฺโจ อดีตเจ้าอาวาสวัดซาววา ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
อา 19 ก.พ 2555 โยมมารดาของครูบาวรพจน์ วัดผางาม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ส 25 ก.พ 2555 พระครูพิศาลนันทคุณ อายุ 48  พรรษา 28 อดีตเจ้าคณะ ต.นาปัง และเจ้าอาวาสวัดน้ำลัด ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
อา 26 ก.พ 2555 พระครูสุวรรณธรรมานุรักษ์ อดีตเจ้าคณะ อ.หางดง และเจ้าอาวาสวัดจอมทอง ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
อา 4 มี.ค 2555 พระครูวชิรสารคุณ (ครูบาต๋าคำ จารุวณฺโณ ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะ อ.สันทราย และเจ้าอาวาสวัดต้นจันทน์ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
อา 4 มี.ค 2555 พระครูวิสิฐพัฒนโสภณ อดีตเจ้าคณะ ต.เวียง เขต ๒ และเจ้าอาวาสวัดพระเกิดคงคาราม ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
อา 11 มี.ค 2555 พระครูวิสุทธิ์นันทวิทย์ (ครูบาสีมา) อายุ 64 พรรษา 44 อดีตเจ้าคณะ อ.นาน้อย และเจ้าอาวาสวัดนาแดง ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
อา 11 มี.ค 2555 พระครูนิวิฐบุญญากร (อุทัย ฐิตปุญฺโญ) อดีตเจ้าคณะ ต.นาครัวเขต 2 และเจ้าอาวาสวัดพรมพิราม ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
อา 11 มี.ค 2555 หลวงปู่ดวงติ๊บ อนิโฆ อายุ 83 พรรษา 26 วัดหนองครอบ ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
อา 11 มี.ค 2555 พระสงวนศักดิ์ สุเมธฺโส อายุ 57 พรรษา 19 อดีตเจ้าสำนักสงฆ์ผาลาด(ดอยขะม้อ-บ่อน้ำทิพย์)ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
อา 11 มี.ค 2555 พระอิ๊ด  กตปุญโญ อายุ 59 พรรษา 9 พระลูกวัดเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย  
จ 12 มี.ค 2555 พระครูโสภณวีราภรณ์ (สมิง โสภโณ) อดีตเจ้าคณะ อ.จุน และเจ้าอาวาสวัดแผ่นดินทอง ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
พ 14 มี.ค 2555 พระอธิการบุญเลย สุจิตฺโต อายุ 50 พรรษา 29 อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อ ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน
อา 18 มี.ค 2555 พระครูไพศาลวรคุณ อายุ 63 ปี พรรษา 43 อดีตเจ้าอาวาสวัดสันนคร ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
อา 18 มี.ค 2555 พระครูปิยศีลานุรักษ์ (วิชาญ รกฺขิตสีโล) อายุ 51 พรรษา 31 อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านท่อ ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
อา 18 มี.ค 2555 พระอธิการบุญเริง ฐิตปุญฺโญ อายุ 81 พรรษา 41 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ศ 23 มี.ค 2555 ดร.พระมหาธีระ ธมฺมธีโร ปธ.5 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก(พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อา 25 มี.ค 2555 หลวงพ่อติ๊บ จนฺทธมฺโม อายุ ๘๙ ปี พรรษา ๑๒ วัดดอยสัพพัญญู ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
อ 27 มี.ค 2555 หลวงปู่ศรีมูล สุมโน อายุ 92 ปี  อดีตเจ้าสำนักสงฆ์เชตวัน อ.นาน้อย ท่านย้ายวัดไปหลายที่ สุดท้ายมรณภาพที่วัดก๋ง อ.ท่าวังผา จ.น่าน และทำการปนะชุมเพลิงที่วัดทุ่งเฮ้า ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
จ 2 เม.ย 2555 พระอธิการศรีนวล อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบัวคำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ส 7 เม.ย 2555 พระครูอาทรวรวัฒน์ อายุ 54 ปี 34 พรรษา อดีตเจ้าคณะ ต.สันกลาง เขต 2 อ.พาน และเจ้าอาวาสวัดบ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
อา 8 เม.ย 2555 พระอธิการพระอธิการช่วง ชวโน อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าไผ่ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
อา 8 เม.ย 2555 พระครูสุคันธศีล(สวาท หมูล้อม)อดีตเจ้าคณะ ต.ท้องฟ้า และเจ้าอาวาสวัดสันป่าลาน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
ส 28 เม.ย 2555 หลวงพ่อพระมหาวิบูลย์ พุทธญาโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ(ห้วยเตย)ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
จ 7 พ.ค 2555 หลวงพ่อเมือง อุชุจาโร อายุ 84 ปี อดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดเข้าซ้อน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ส 19 พ.ค 2555 พระเทอดพงษ์ สนฺภิกโร(พระปาน รัตนชัย) อายุ 53 ปี อดีตพระลูกวัดสวนดอก ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง ประชุมเพลิงศพ ณ สุสานพระบาท
ศ 25 พ.ค 2555 พระลูกวัดศรีดอนตัน (บ้านเหล่าหลวง)ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
อา 27 พ.ค 2555 พระอาจารย์ประเสริฐ อตฺถิโก วัดพระธาตุชุ่มเมือง ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
อ 5 มิ.ย 2555 หลวงพ่อปั๋น อธิปญโญ อายุ 73 พรรษา 14 พระลูกวัดบ้านป่าสักหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ส 30 มิ.ย 2555 พระอธิการสิงห์คำ สนฺตจิตฺโต อดีตเจ้าอาวาสวัดตลาดแก้ว ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
อา 1 ก.ค 2555 พระสง่า สุนฺทโร อายุ 32 ปี พรรษา 11 อายุ 32 อดีตเลขานุการรองเจ้าคณะ อ.เถิน วัดน้ำดิบ ต.น้ำดิบ อ.เถิน จ.ลำปาง
อา 8 ก.ค 2555 พระณรงค์ จนฺทโชโต อายุ 34 พรรษา 14 อดีตเลขานุการเจ้าคณะ ต.ริมปิง วัดเจดีย์ขาว ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน

ส 14 ก.ค 2555 หลวงปู่คำแสง อธิจิตฺโต อายุ 95 ปี พรรษา 31 วัดพระธาตุสันขวาง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
อา 15 ก.ค 2555 พระครูวาปีบุศโยภาส(ตุ๊ลุงบุตร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสันกว๊าน ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา
ส 20 ก.ค 2555 พระอธิการปัน ปภสฺสโร อายุ 62 พรรษา 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดดงมหาวัน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
ส 28 ก.ค 2555 พระเจษฎา ญาณวโร (ตุ๊เดย์)อายุ 20 ปี  อดีตพระลูกวัดพระนาคแก้ว อำเภอเทิง เชียงราย

บริจาคร่าง
1. อา 11 ธ.ค 2554 พระครูพิศาลธรรมพิทักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนเลย ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
2. อา 1 ม.ค 2555 ตุ๊ลุงศักดิ์ อดีตพระลูกวัดวัดหล่ายหิน ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
3. อา 4 ก.พ 2555 หลวงตาอุทิศ อตฺตสุโภ อายุ 84 พรรษา 38 อดีตเจ้าสำนักอาศรมธรรมจาริกบ้านทุ่งโค้ง ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
4. อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแหลมลี่ อ.ลอง จ.แพร่ (เผาแล้ว แต่ไม่ทราบวันที่ที่แน่ชัด)
5. พระณัฐวุฒิ งามขุนทด(ตุ๊ปี่เลย์)อายุ ๔๒ ปี พรรษา ๓  พระลูกวัดบ้านส้าน ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย (เผาแล้ว แต่ไม่ทราบวันที่ที่แน่ชัด)
6.หลวงปู่สมศรี สัญโม อายุ 83 พรรษา 54 อดีตเจ้าอาสวัดมิ่งมงคลศรัทธาราม อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
7.พระครูศรีสุธรรมถาวร วิ. อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่


รวม 102 ที่

สีแดง คืองานนั้นผ่านมาแล้ว
สีน้ำเงิน คืองานที่กำลังจะผ่านเข้ามา เพื่อจะได้เตรียมตัว
รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

งดงามยิ่งแล้ว

กลางเดือนกุมภาพันธ์ 55 มีที่อำเภอป่าแดดอีกที่นะครับ ปราสาทท่านเจ จริงเท็จประการใดครับ

TOP

อา 25 ธ.ค  2554 พระครูุสุวรรณถิรคุณ (คำปัน ชมพู )อายุ85 พรรษา 66 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเวียงชัย เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

TOP

11  กุมพาพันธ์ 2555 ท่านพระครูมงคลวิทิต (ทอง ถาวโร) อดีตเจ้าอาวาส วัดศรีปิงเมือง เนอท่านประธาน

TOP

อ้างอิง:
ต้นฉบับโพสโดย asus เมื่อ 9-9-2011 08:44
อา 25 ธ.ค  2554 พระครูุสุวรรณถิรคุณ (คำปัน ชมพู )อายุ85 พรรษา 66 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเวียงชัย เจ้าอาวาสวัดราษฎร ...
ลงให้แล้วเน่อเจ้าท่าน asus
รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

อ้างอิง:
ต้นฉบับโพสโดย chaiwong เมื่อ 9-9-2011 11:28
11  กุมพาพันธ์ 2555 ท่านพระครูมงคลวิทิต (ทอง ถาวโร) อดีตเจ้าอาวาส วัดศรีปิงเมือง เนอท่านประธาน ...
เพิ่มเติมให้แล้วจ้าน้องดอกสารภี


ขอขอบคุณทุกๆ ท่านเน่อเจ้า ไผปอจะฮู้ว่ามีตังใดแหมก่อเอิ้นมาได้เน่อเจ้า ยินดีเจ้า
รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

พระครูวิสุทธิ์นันทวิทย์(ศรีมา กตปุญฺโญ)อดีตเจ้าคณะอำเภอนาน้อย วัดนาแดง ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน  สิริอายุได้ 65ปี 45พรรษา จะทำการพระราชทานเพลิงศพ 11 มีนาคม 2555

TOP

อ้างอิง:
ต้นฉบับโพสโดย Namtonnoi เมื่อ 9-9-2011 22:08
พระครูวิสุทธิ์นันทวิทย์(ศรีมา กตปุญฺโญ)อดีตเจ้าคณะอำเภอนาน้อย วัดนาแดง ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน  สิริอายุได ...
สรียินดีเจ้าน้องน้ำต้นน้อยปี้เพิ่มฮื้อแล้วเจ้า แล้ว 2 วัดนี้นอเจ้าจะมีก๋านพระราชทานเพลิงศพเมื่อใดเจ้า
1.พระครูมนูญนันทกิจ (ประเสริฐ ธมฺมวโร) อายุ 59 พรรษา 39 อดีตเจ้าคณะตำบลม่วงตึ๊ดกิตติมศักดิ์ และเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน

2.พระครูอุปถัมภ์นันทคุณ (อินแสง ถาวโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดหลับมืนไตย ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน
รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

ประมาณ ต้นเดือนกุมภา 2555 มีการพระราชทานเพลิงศพ
พระครูอมรธรรมาภิรัติ ครูบาดวงทิพย์ เจ้าคณะตำบลชั้นเอก อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแงะเมืองชุม
อดีตเจ้าคณะตำบลป่าแงะ และอดีตเจ้าคณะอำเภอป่าแดด จ.เชียงราย
ณ. วัดป่าแงะเมืองชุม ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จ.เชียงราย
ซึ่งเป๋นผาสาทนกหัสดีลิงค์ของท่านเจ คับ ราคาอยู่ที่ 250000 บาทคับ

*** ละอ่อนป่าแดด ***

[ แก้ไขล่าสุด pong เมื่อ 11-9-2011 13:46 ]

TOP

ทราบข่าวทางท่านพระสมุห์สุเมธ สุเมโธ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอปัว ได้ประชุมวันนี้ ศพของตุ๊ปู่พระอธิการถวิล ถาวโร อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเบงสกัด(วัดแก้ม)จะทำการประชุมเพลิง วันที่25ธันวาคม2554นี้ครับ

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่