Untitled Document
ส่งสการ ดอท คอม เข้ามาอู้มาจ๋ากั๋นม่วนๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับผาสาท งานบุญล้านนาต่างๆ ภาษาล้านนา ฯลฯ
Untitled Document
หน้าหลัก
ความหมายของส่งสการ
ลักษณะการจัดศพ
พิธีกรรม
ประวัติที่มาของปราสาท
สล่า(ช่าง)ผู้ทำปราสาทศพในปัจจุบัน
ประวัติการตั้งชมรม
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
ไว้อาลัยน้องละอ่อนดอยสะเก็ด
 
กรุณากรอก อีเมล์ ให้ถูกต้อง
ประวัติที่มาของปราสาท
/ หน้า 3


ลักษณะของนกหัสดีลิงค์


สำหรับชื่อและลักษณะของนกหัสดีลิงค์นั้นในหนังสือสัตว์หิมพานต์ของ ส.พลายน้อย อธิบายไว้ว่า…สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงบันทึกประทานพระยาอนุมานราชธนถึงเรื่องนกนี้ไว้ว่า “เรื่องนกหัสดีลิงค์นั้นรู้สึกเห็นชอบกล ชื่อนั้นจะมาแต่ไหนเราเรียกกันว่านกหัสดินต่างหาก สงสัยว่าจะมาทางเขมรเพราะลึงค์เป็นลิงค์ ที่จะเข้ามาทางอีสานก่อน แล้วทางพายัพจึงจำเอาอย่างไป แม้สังเกตการณ์ทำรูปก็ทำกันตัวเป็นนก หัวเป็นราชสีห์ แต่ที่จมูกยืดขึ้นไปเป็นงวงกับที่เขียนหน้าเปลี่ยนเป็นงา....แท้จริงนกหัสดินนั้นมีมาเก่าแก่แต่อินเดียแล้วเห็นมีในหนังสืออาหรับราตรี ทำเป็นรูปอย่างนกอินทรีข้างไทย เฉี่ยวเอาช้างไปหลายตัว เข้าใจได้ว่าเดิมเขาตั้งใจว่าเป็นนกใหญ่ ซึ่งสามารถกินช้างได้แลว่า นกกินช้าง ที่เราทำตัวเป็นนก หัวเป็นราชสีห์มีงวงมีงานั้นคือ ตั้งใจจะทำให้ตัวเป็นนกหัวเป็นคชสีห์ เพื่อให้มีลักษณะเป็นช้างสมชื่ออันคชสีห์นั้นก็ผูกแก้กันมาหลายชั้นแล้ว เริ่มแรกหมายว่า ช้างดุราวกับสีห์ก่อน ตัดไปก็ทำรูปแก้เป็นราชสีห์ เว้นแต่ส่งจมูกให้เป็นงวงและทำเขี้ยวหน้าเป็นงา ทีหลังจะเห็นว่าไกลไปจึงกลับแก้หัวเป็นช้าง แต่เข้ากับตัวซึ่งเป็นราชสีห์ไม่ได้ จึงทำเป็นหัวช้างมีหงอน แต่หงอนนั้นจะทำให้โอนไปหลังอย่างราชสีห์ ย่อมขัดข้องแก่ตัวช้าง จึงทำให้พนมตรงขึ้นไป ที่ทำดังนั้นก็ชอบอยู่เพราะหงอนเป็นขนอาจปลิวไปทางไหนก็ได้”

 

 
 

Copyright ©2008 www.songsakarn.com All rights reserved. Design by Easy Soft