Untitled Document
ส่งสการ ดอท คอม เข้ามาอู้มาจ๋ากั๋นม่วนๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับผาสาท งานบุญล้านนาต่างๆ ภาษาล้านนา ฯลฯ
Untitled Document
หน้าหลัก
ความหมายของส่งสการ
ลักษณะการจัดศพ
พิธีกรรม
ประวัติที่มาของปราสาท
สล่า(ช่าง)ผู้ทำปราสาทศพในปัจจุบัน
ประวัติการตั้งชมรม
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
ไว้อาลัยน้องละอ่อนดอยสะเก็ด
 
กรุณากรอก อีเมล์ ให้ถูกต้อง
ประวัติการตั้งชมรมคนฮักผาสาท


 

ประวัติการก่อตั้งชมรมคนรักปราสาท

ชมรมคนรักปราสาท ได้ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคล ที่เห็นคุณค่าของประเพณีเกี่ยวกับการส่งสการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศพของพระสงฆ์ หรือผู้ที่มีบรรดาศักดิ์ เป็นที่นับถือในสังคมตลอดถึงงานศพของบุคคลธรรมดาสามัญทั่วไป จากอดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิเช่น รูปแบบการจัดงานศพ การส่งสการ หรือ ลักษณะของพิธีกรรมในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ และเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนล้านนามาเป็นเวลานาน หากเราไม่รู้จักรักษาวัฒนธรรมประเพณีในด้านนี้ไว้ สิ่งเหล่านี้อาจจะลบเลือนและสูญหายไปในไม่ช้า หรืออาจจะทำให้ความหมายเดิมที่แท้จริงลบเลือนไปจากสังคมบ้านเราในที่สุด

ชมรมนี้ก่อตั้งขึ้นโดยมีกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนและ มีคนสนใจเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น และนำไปสู่การก่อตั้งชมรมคนรักปราสาทนี้ขึ้นมา ตลอดถึงการจัดสร้าง เว็ปไซด์ “ส่งสการ” นี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการเผยแพร่ ความรู้ในด้านนี้ให้แก่ผู้ที่สนใจ จากการก่อตั้งชมรมนี้ขึ้นมา นับว่าเป็นสิ่งที่ดี และควรรักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นความสำคัญ และจะเป็นการดีที่มีคนอีกหลายๆคนมีความสนใจในสิ่งเหล่านี้ ซึ่งถือว่าเป็นสมบัติทางด้านวัฒนธรรมประเพณีที่ล้ำค่ายิ่ง

 

จุดประสงค์ของการตั้งชมรม

  เพื่อให้เห็นความสำคัญและเห็นคุณค่า ของสิ่งที่คนทั่วไปมองข้าม
  เพื่อจรรโลงรักษาประเพณีนี้เหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจ
  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานส่งสการอย่างถูกต้องเหมาะสม
  เพื่อสืบสานภูมิปัญญาการทำปราสาทศพล้านนาให้กว้างขวาง
 
 
ผู้ก่อตั้งชมรมและผู้บริหารเว็บไซต์
 
 
สุวรรณศรีสันคอกช้าง
 
 
สุวรรณศรีสันคอกช้าง
 
 
ประธานชมรม
 
     
     
น้อยต๋าหวาน
ปี้หนานหนึ่ง
น้อยต๋าหวาน
ปี้หนานหนึ่ง
สาธุการ
รองประธานชมรม
ที่ปรึกษาประธานชมรม
เลขานุการ
     
ส่าโหลง
ต่าย
ส่าโหลง
เต็นท์
บัญชี-เหรัญญิก
ส่งสการประจำ จ.แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแลระบบ ห้องฮีตฮอย "คนไต"
ผู้ดูแลระบบ ห้องฮีตฮอย "คนไต"
ผู้ดูแลระบบห้อง ซ๊ะป๊ะเรื่องเล่า & ข่าวชมรม
     
คนยองแม่จัน
อ้ายไอซ์
หนุ่มลำปาง
คนยองแม่จัน
อ้ายไอซ์
หนุ่มลำปาง
     
ลูกสล่าตอกเงิน
สะหรีคำดวง
หมอกมุงเมือง
ลูกสล่าตอกเงิน
สะหรีคำดวง
     
น้องนัฏ
หนุ่มสันป่าตอง
น้องนัฏ
หนุ่มสันป่าตอง
อ้ายบ่าวเจียงฮาย
     
ฐาแม่โจ้
น้องดอกสารภี
อ้ายเอ็มวริทธิ์ ลูกนกหัส
     
ต้น กาสะลองลำปาง
ปี้หน้อยจองคำ
โอม สรีเวียงแก้ว
     
หนุ่ม น้ำต้นน้อย
น้องปาล์มน้อย
สล่าแหลม
     
โปรคิว
ลูกพญาวัง
คำเคิ้น
     
พี่เต่ง
น้องหนึ่ง
น้องหนุ่ย
     
 

Copyright ©2008 www.songsakarn.com All rights reserved. Design by Easy Soft